петак, 27. март 2015.

Pluton kvadrat Uran......završnica (Lični uticaj)
Početkom Marta pisala sam o ovom sedmom po redu kvadratu a tag je bio Kako preživti neke aspekte....O njemu sam pisala od kako se pojavio u Junu 2012. do danas više puta. 
Napravio je on dar mar na svetskoj političkoj i ekonomskoj sceni, na žalost doneo je i neke nesrećne slučajeve, prirodne katastrofe, ratne sukobe..... i da ne nabrajam sve već znate. Svaki od ovih kvadrata u vreme dešavanja imao je neku specifičnost, zapravo bio je u nekom specifičnom okruženju ostalih planeta. Mnogi od nas još pamte peti po redu u Aprilu 2014. u vreme Velikog krsta.
Ako neko želi da se podseti svi kvadrati na jednom mestu su u delu Aktuelno na nebu!

Zbog retrogradnog ciklusa i jedne i druge planete, ovaj aspekt bio je aktuelan više puta (sedam) u periodu 2012-2015. Egzaktni (tačni) kvadrati:
1. 24.Juna 2012. (8*)
2. 19.Septembra 2012. (6*)
3. 21.Maja 2013. (11*)
4. 1.Novembra 2013. (9*)
5. 21.Aprila 2014. (13*)
6. 15.Decembra 2014. (12*) i..
7. 17.Marta 2015. (15*)

Do sada sam uglavnom pisala o globalnom uticaju ovog kvadrata.  On zapravo i ima najjači globalni uticaj jer su i Uran i Pluton generacijske planete. I Uran i Pluton su nam još od 2012. doneli velike izazove, krize, u raznim oblastima života i gurnuli nas u situacije koje traže da promenimo nešto... Te promene su negde tražile da savladamo i naučimo neke lekcije, posebno lekcije gde nešto treba pustiti.... pustiti da ode!!! Lekcije kao što su kako se osloboditi se starog i kako prihvatiti novo...šta god to bilo u našim životima... Kod mnogih je taj proces prilagođavanja novom bio težak...Mnogi su proteklih nekoliko godina prošli kroz radikalne promene, neki su možda tek nedavno to počeli da osećaju... Svaka planeta za sebe vrši uticaj, ali ovako zajedno u energiji kvadrata taj uticaj je nešto teži i komplikovaniji. Zajedno zahtevaju radikalne promene hteli mi to ili ne...Kada su u pitanju promene tu se misli zaista na promene često radikalne, suštinske... Za promene su podjednako krivi i ran i Pluton. Uran je tu da probudi...donosi buđenje, Pluton je tu da pomogne da se nešto pusti... Mnogo teže se kroz sve ovo prolazi ako se bori protiv promena, ako se promene negiraju ili se beži od njih...
Sada na kraju ovog ciklusa u vreme njegovog finala i završnice mogli bi da se osvrnemo na njegov lični uticaj. Zapravo kakav je odgovor pojedinca na globlane krize ali i na sam uticaj ovog kvadrata na svakog pojedinačno.
Najjači uticaj ovog kvadrata na lični život je neka promena: promena navika, načina života (životni stil), promena posla, nekog odnosa.... Promene dolaze od Plutona (smrt, naravno ne obavezno fizička smrt više kao metafora, transformacija, regeneracija). Promene koje su bar na prvi pogled iznenađujuće (dolaze iznenada kao iznenađenje)... što je posledica Uranovog uticaja. U svakom slučaju promene i neki novi drugačiji život nego što je bio do tada....
U jednom delu teksta koji sam napisala 24.Juna 2012. kao prvi u nizu tekstova o ovom kvadratu postoji priča o ličnom uticaju....sada ćemo je proširiti.
Već od njihovog prvog susreta (u kvadratu) krenule su promene, one se događaju i sada i nastaviće da se događaju još neko vreme. Sporo se kreću i njihov tranzit i ciklus jeste došao do kraja i finala, ali uticaj neće nestati pteko noći... Ovo je sada nešto kao krajni pritisak da nešto radikalno menjamo i da uđemo u radikalno novi početak...Ako je za utehu niste sami, mnogi ljudi i oko vas i bilo gde prolaze kroz iste ili slične procese... Tako zajedno najpre svako za sebe pojedinačno a onda i grupno (generacijski) možemo stvoriti lepšu i bolju budućnost....

Uran planeta pobune, individualnosti... u Ovnu u prvi plan stavlja potrebu pojedinca u odnosu na neku grupu, grupe... Uran će probuditi svaku osobu na jedinstven način, način koji je primeren tom pojedincu, jer svi smo drugačiji i svako drugačije reaguje na energije planeta. 
Pluton planeta smrti i ponovnog rađanja, intezivne energije, energije suštinskih promena... u Jarcu usmerava svoju energiju na strukture, okvire, sve što je staro, zastarelo, dotrajalo...
Uran je taj koji diže obe ruke u vis i kaže IDEMOOO... tu je uglavnom da menja nešto kada se najmanje nadamo....kao grom iz vedra neba.... Pluton je tu da pročisti, počisti, očisti, transformiše, regeneriše, preoporodi.....
Obe planete zajedno u kvadratu pokreću na akciju... i globalno - ljudi (Uran) kao pojedinci (Ovan) u borbi protiv sistema, struktura (Jarac) i moći (Pluton)....i pojedinačno već prema položaju ovih planeta u horoskopu (kuće - oblasti života).....Međutim istine radi oni baš ovako zajedno donose nemir, napetost....burne reakcije....i akcije....što je sve deo promena.

Šta se sve dogodilo u vašem okruženju, mestu u kome živite, državi....šta se sve dogodilo u svetu što je imalo i direktan i indirektan uticaj na svakog pojedinačno? Šta se dogodilo u samo vašem mikro svetu u vašem ličnom životu? Od Juna 2012. do danas sigurno je da se nešto događalo, nemoguće je da niste primetili ili osetili. Od prvog kvadrata koji je bio na 8* do ovog poslednjeg koji je sada na 15* Uran i Pluton su vršili uticaj u nekoj oblasti života - kući. Kod nekih su to možda i dve kuće... Išli su oni malo napred, malo unazad....popuštao je pritisak a onda se pritisak pojačavao, tek negde je bilo prilično burno, negde manje burno. 
Kako je ovo završnica i finale ovog kvadrata bitno je u kojim se kućama sada nalaze. Inače nešto burnije su ovaj kvadrat mogli da dožive kardinalni znaci: Ovnovi, Rakovi, Vage i Jaračevi.... Ovnovi i Jarčevi jer se kvadrat dešava u njihovim znacima, Rakovi i Vage jer su u kvadratu sa Ovnom i Jarcem.... Sve se dešavalo na potezu od 8* do 15* tako da su sve ovo osetili najviše oni koji imaju Sunce (znaci) na ovim stepenima, ali sve ovo su osetili i svi oni koji imaju neke planete u ovim kardinalnim znacima na ovim stepenima.
Najbitnije od svega je kako se Uran i Pluton ponašaju u vašim horoskopima, oni u kvadratu pokreću nešto, ali oni prave i neke druge aspekte sa vašim planetama....i tu u tim aspektima se vidi kako neko kao pojedinac proživljava i doživljava promene. Ti aspekti će jasno i nedvosmisleno pokazati kako prolazite kroz proces radikalnih promena (kod svakog drugačije)...

Pluton je u Jarcu od 2008. godine. Sporo se kreće, sada je na 15*!!! Za sedam godina prešao je put od 15*. U Jarcu će ostati sve do 2023.godine. Uran je od 2011. godine u Ovnu i on se sporo kreće i on je sada na 15*, u Ovnu će ostati do 2019. Dakle on ide nešto brže. U periodu od 2012. do danas ove planete su bile sa mnjim i većim intezitetom u kvadratu. Bilo je sedam egzaktnih - tačnih kvadrata (energije pod uglom od 90*)!!! I to smo svi osetili globalno, pojedinačno svako na svoj način. Ovde je i reč o tom pojedinačnom uticaju. Svako negde u nekoj kući u svom horoskopu ima tranzit ovih planeta. I svaka planeta za sebe (i Uran i Pluton) vrše uticaj na određenu kuću - oblast, i preko tih energija na nas same. Navešću u najkraćim crtama uticaj Urana i Plutona u kućama od 1. do 12. Svaka kuća je oblast za sebe, sve kuće rade zajedno :)). Zbog kvadrata u kombinaciji su dve kuće i dve oblasti života. Plus i kuće kojima vladaju Uran i Pluton. Uran vlada Vodolijom, Pluton Škorpijom. Dakle i te kuće su u nekoj priči i kombinaciji.
Svaka kuća ima više značenja, svog prirodnog vladara - znak i planetu... U tekstu o astrološkim kućama imate nabrojana skoro sva značenja jedne kuće...ja ću se ovde osvrnuti na ona najvažnija...Ko želi da sazna više moža da pročita sva značenja jedne kuće i tek onda da uklopi sve to u svoju priču o prolasku tranzitu ovih planeta!!!

Pluton u tranzitu kroz kuće:
Sa Plutonom u 1.kući oni koji ga imaju tu mogli su da dožive ili još doživljavaju radikalne lične promene. I u fizičkom smislu i u psihološkom. Neke od tih promena su vidne, vide ih i svi ostali (1.kuća). Menjao se i menja i izgled i karakter! Sa Plutonom u 2.kući promene se odnose pre svega na sistem vrednosti i vrednovanja, šta je vredno a šta više nije u životu. Mnogi su bili i još su u prilici da menjaju svoj odnos prema vrednostima, emotivnoj i materijalnoj sigurnosti. Menjao se i menja se odnos prema ličnoj zaradi, prema energiji novca, sistemu zarade. Sa Plutonom u 3.kući došlo je do potrebe da se menjaju misli, način razmišljanja, mentalni sklop ličnosti. Gde su misli tu je i komunikacija i ona je pretrpela ili trpi još uvek promene. Promene se odnose i na odnos sa braćom i sestrama, bližim rođacima. Sa Plutonom u 4.kući promene su se događale i događaju u okviru doma, porodice, porodičnih odnosa, nekretnina, kupovina-prodaja, selidbe, renoviranja. Međutim promene su i još dublje jer ovo je oblast naših korena, naše prošlosti, sećanja...Promene i u odnosu na jednog roditelja.  Sa Plutonom u 5.kući promene su emotivne prirode, one koje se tiču srca pre svega, ali tu su i promene u odnosu prema uživanjima, zabavi, kreativnom delu ličnosti... Strastvene ljubavi, veze koje se teško raskidaju. Ovde se radi i o ponovnom susretu sa detetom u vama, i koliko je ono zaboravilo ili nije da se igra. Neke promene su u vezi dece, i ako ih ima i ako ih nema (zašto ih nema)... Sa Plutonom u 6.kući promene se odnose na svakodnevni život i rutinu, na posao i poslovne odnose, generalno radni deo života. Međutim tu su i promene oko zdravlja, zdravstvenih navika (ili ne navika). Preuzimanje odgovornosti za stanje i duha i tela...čišćenje organizma... Sa Plutonom u 7.kući promene se uglavnom odnose na odnose jedan na jedan... Odnose generalno sa ljudima koji su uslovno rečeno "preko puta". To mogu biti partnerski odnosi, porodični, prijateljski, poslovni...Bračni odnosi tamo gde ima braka, gde ga još nema zašto ga nema i sl. Negde je to i nemogućnost da do raskida ili razvoda dođe, fatalne veze i jake strasti. Neke promene se mogu zahvatiti i javnost, odnos prema i sa javnošću. Sa Plutonom u 8.kući u inače kući koju nalbolje razume promene su dublje i više suštinske prirode. Promene su i vrlo lične, intimne prirode, sexualne... Ovde je najbliža ona priča o energiji kraja i novog početka koju Pluton nosi svuda gde se nađe....Ovo je i polje kriza, on ovde može pomoći u savlađivanju kriza... posle kojih dolazi do transformacije i regeneracije. Mada su moguće i neke vrste destruktivnosti. Sa Plutonom u 9.kući promene se dešavaju u sferi višeg uma, životne filozofije, vidika, verovanja, duhovnosti, morala, zakona, pravde, istine....Promene u vezi obrazovanja (višeg), putovanja, tela i duha...Sa Plutonom u 10.kući promene se odnose na to kako nekoga drugi vide pre svega, zatim promene u profesionalnom životu, karijeri, društvenom položaju i statusu...promene ega. Promene posla i nekada dramatični obrti situacije. Povezanost sa nekim masovnim dešavanjima. Moguće nasledstvo iz inostranstva ili neki prihod. Promene i u odnosu na jednog roditelja... Sa Plutonom u 11.kući promene su u društvenoj sferi života, u grupama kojima neko pripada ili ćete tek pripadati, promene u odnosu na prijatelje... negde je to čišćenje, negde proširivanje liste prijatelja. Moguće je od prijatelja "napraviti" neprijatelja. Ovde su moguće i promene u nadanjima, idejama, veri u sebe i druge. Neke promene se mogu dešavati i iznenada bez nečije volje. Sa Plutonom u 12.kući promene se odnose na one skrivene delove ličnosti, ono što je negde u podsvesti... sve što je nekada davno potisnuto, sklonjeno "pod tepih" ili u neki orman došlo je za čišćenje...Podsvest sa Plutonom dobija veliku moć, sa tom moći treba pažljivo rukovati. Ovo je i nešto komplikovaniji proces jer traži puno rada na sebi...Otkrivanje problema pre svega pa tek onda na red dolazi "veliko čišćenje". Prošlost traži čišćenje, razumevanje i opraštanje, menjanje sadašnosti  da bi se lakše išlo u budućnost.

Uran u tranzitu kroz kuće:
Sa Uranom u 1.kući dolaze naglost, iznenađenja, neprilagođenost. On je tu da vas prodrma da vas pita šta u stvari želite od života, koji su vam ciljevi, nadanja, želje...Kada on pokrene taj mehanizam uglavnom ćete i biti u prilici da korigujete svoje ponašanje. On je tu i da promeni izgled često iznenada, više kao neki eksperiment. Da se dogodi nešto (uglavnom iznenada) što će promeniti sliku o vama...Više nervoze, pobune, ali i potrebe za druženjem, više kretanja...Ukratko: otvorenost za sve novo, nagle i neočekivane promene. Sa Uranom u 2.kući mogući su ili iznenadni dobici ili iznenadni gubici novca, više rizika kada je energija novca u pitanju, manje rutine i ustaljenih načina za sticanje novca... Korišćenje tehnike, savremeni vid komunikacije (internet, društvene mreže) u vezi novca...Prijatelji mogu da pomognu ili odmognu kada je novac u pitanju. Sa Uranom ovde iznenadne šanse za zaradu ali i iznenadni bankrot...sigurno menjanje odnosa prema novcu i vrednostima. Sa Uranom u 3.kući radikalna promena misli i razmišljanja, nove ideje često genijalne, revolucionarne svakako drugačije i originalnije... Misli se šire kao požar. Drugačija komunikacija, negde nervoznija, napetija....potreba za savremenim sredstvima komunikacije (internet, društvene mreže..)....neka vrsta umrežavanja... Potreba za kretanjem, putovanjem, druženjem... Iznenadna dešavanja sa braćom i sestrama, komšilukom...interesovanje za astrologiju. Sa Uranom u 4.kući najpre želja za osamostaljenjem (kod mlađih), traženje više slobode i nezavisnosti u okviru doma, porodice... Nemirni porodični odnosi, negde razdvajanja, raskidi, cepanje porodice... Potreba za ličnim prostorom u kući u porodici. Iznenadna dešavanja sa nekretninama (gubitak ili dobitak). Negde selidba, negde promena i doma i domovine...Sa Uranom u 5.kući iznenadna dešavanja u ljubavnom životu, iznenadni susreti, nove ljubavi, ali i iznenadni rastanci. Moguće su i ljubavne avanture.. i osećanje da je u ljubavi sve dozvoljeno. Vreme u kome neko iznanada poželi da zasnuje dom, porodicu, da ima potomstvo...Moguća iznenadna trudnoća, negde i prekid trudnoće. Negde su to iznenadne promene sa decom ili deci (ko ih već ima)... Više zabave, uživanja, druženja, novi hobi, kockanje.... Kreativnost u usponu, nešto drugačije, neobično i originalno... Sa Uranom u 6.kući za mnoge je to neka prekretnica u životu. Potreba da se menja nešto u svakodnevnom životu, da se razbije rutina... Pasivan stav prema životu ovde nije opcija. Vreme je za promene u vezi posla, poslovnih odnosa, vreme je da se okrenete poslu i da budete korisni, da vam se sva ta energija ne sruči na zdravlje...Bolesti uzrokovane stresom... Sa Uranom u 7.kući neočekivani obrti, iznenadna potreba i želja za više slobode ako ste u nekoj vezi, odnosu, braku....Nema puno harmonije ovde. Veća potreba za slobodom i ujedno prilagođavanje i prilagodljivost nekoj zajednici....Traži se više slobode nego obično, a svaka sloboda ima cenu. Neko bi mogao da dobije slobodu ali ne i partnera. Na drugoj strani to je i strah od vezivanja za one koji još nisu u vezi. Negde je to baš iznenadna veza i brak (uz ostale aspekte). Mogući su problemi sa jvnošću i odnosima sa javnošću, neki skandali i sl. Sa Uranom u 8.kući  javljaju se velika iskušenja i rizici, buđenje i oslobađanje od tabua...posebno u sferi intime, sexa. Iznenadne promene suštinske i duboke. Ovde nešto treba da "umre da bi se nešto rodilo"...promena mora da bude suštinksa, ona gde nema vraćanja unazad. Nešto mora da se izgubi da bi se nešto dobilo. Promene i u vezi tuđeg novca i podrške. Neočekivana nasledstva, stipendije, finansijski pokloni. Sa Uranom u 9.kući želja i potreba da se putuje, istražuje van poznatog i van utabanih staza. Velika iznenadna promena životne filozofije i vidika, potreba da se vizije i vidici prošire, kao i znanje i obrazovanje... Vrlo revolucionarna promena pogleda na svet i okolinu... Postaje se buntovnik sa razlogom...Iznenadna putovanja...Zanimanje za astrologiju. Sa Uranom u 10.kući najpre otpor autoritetima. Nagle promene u profesiji, karijeri, društvenom položaju... Ego bi mogao da pretrpi razne promene. Želja da se postane nekome autoritet. Možda izbor nekog neobičnog zanimanja...ide se ispred vremena, ljudi se čude i izgledu i ponašanju. Sa Uranom u 11.kući iznenadne promene u društvenom životu i društvenim odnosima, posebno kada se radi o prijateljima i prijateljskim vezama. Negde su to radikalni raskidi prijateljstva, negde su to proširenja... neka vrsta umrežavanja... Iznenadno učlanjenje u neke grupe... Potreba da se bude human. Moguće su i iznenadne ideje....međutim ovde je i nagalašen problem sa odanošću, što se može reflektovati na emotivne i bračne veze. Sa Uranom u 12.kući može doći do iznenadnog buđenja podsvesti. Buđenje svega što je skriveno, što predstavlja neku tajnu. Tajne trpe, obično ne mogu više da budu tajne....Duhovno i duševno oslobađanje. Tajni prijatelji i prijateljstva, negde prijatelj postaje Ppneprijatelj...

U uglu od 90* su Uran i Pluton ali i kuće u kojima se nalaze ove planete.....Moguće su razne kombinacije: 3. i 6.kuća; 1. i 3.kuća; 4. i 8.kuća; 9. i 12.kuća; 7. i 10.kuća....ovo su samo neke kombinacije koje su mi pale na pamet za koje znam da postoje u nečijim horoskopima.....

Primer: kombinacije 12. i 2.kuća... Pluton u 12.kući, Uran u 2.kući. Uran vlada ASC (1.kuća), Pluton vlada 8. i 9. kućom. Promene na relaciji 12/2 kuća, plus 1., 8, i 9.!!!


Ovaj sedmi po redu kvadrat je definitivno poslednji... Još uvek smo u njegovom egzaktnom uticaju koji je bio najjači 17.Marta. Taj uticaj će na žalost trajati još... još ćemo osećati efekte ovog uticaja sve do kraja ove godine.... Na svetskoj sceni se dešava mnogo toga pred našim očima... Mi jesmo deo neke celine ali na kraju dana ostaju nam samo naši problemi. Mnogi su ovih nekoliko godina proživeli neke teške trenutke i promene u svojim životima...Međutim sve to je samo neka vrsta borbe za budućnost, bolju budućnost... mnogi od nas su vodili i vode neke privatne bitke da bi izgradili sasvim novi život.... Mnogi su se suočili sa nekim strahovima, sa nekim starim obrascima, navikama... Neko je na vreme shvatio da su promene neophodne, neko se sa promenama još uvek bori... Promene kreću od pojedinca od svakog od nas pojedinačno.... svi zajedno možemo promeniti ovaj svet....Život je jednosmerna cesta

Нема коментара:

Постави коментар